Do

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Vej. Ordret oversat betyder Do helt enkelt: Vej (gade).
  • I sammenhæng med karate, skrevet som Karate-Do, bliver meningen mere abstrakt. Meningen vej ændrer betydning og bliver mere omfattende, idet der således hentydes til Karate som en livsstil eller en "vej" i livet.
  • Tegnet bruges også i forbindelse med gader, veje o.lign. på japansk.