Erling Vilshardt Nielsen

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Navn: Erling Vilshardt Nielsen.
  • Født: 4. september 1948.
  • Grad: 1.dan ("tildelt administrativt") (2004), degraderet/frataget sin grad 2009 (se info nedenfor).

Degraderet (frataget sin grad) 2009[edit]

Træningshistorie[edit]

Ikke instruktør[edit]