Føllenslev Karate Klub

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search

Føllenslev Karate Klub blev i august eller september 2005 startet på initiativ af Tom Bjørnestad der selv har en fortid i bl.a. Genshikan og hos Ahcene Bendjazia. Klubben er tilsyneladende opdelt i to afdelinger, hvoraf den ene består af såkaldt "traditionel karate" og den anden består af "SportsKarate".

Den traditionelle karate læner sig - ifølge klubbens egne udøvere - op ad Genseiryu, men henter tilsyneladende også inspiration fra andre organisationer og stilarter, idet klubben "higer" efter at udvikle karaten. SportsKarate trænes i klubben med undervisning af udøvere fra andre stilarter herunder bl.a. instruktører fra Solrød Karate Klub, Holbæk Karate Klub, Shotokan og JKA Honbu Dojo. Niveauet af sådanne træninger er ofte meget højt, idet gæsteinstruktørerne ofte selv har opnået gode resultater ved stævner samt måske været tilknyttet landsholdet.

Forbund & Medlemskab[edit]

Åben for Alle[edit]

Klubben byder jf. eget udsagn enhver interesseret person velkommen uanset pågældendes tidligere tilhørsforhold, klubmedlemskab, grad og lignende. Det er klubbens filosofi, at alle kan inspirere hinanden i et forsøg på at udvikle klubben såvel som individet uanset den pågældendes erfaring, grad og undervisningsevner. Selvom man måske ikke er interesseret i medlemskab af klubben, er man også velkommen til blot at aflægge klubben et gæstevisit.

Politik[edit]

Føllenslev Karate Klub forsøger jf. eget udsagn på INGEN måde at involvere sig politisk, men søger derimod at holde sig neutral i enhver karate-politisk sammenhæng. Klubben tror på, at man kan samle alle modsætninger under samme "tag", og herigennem udvikle karaten gennem meningsudveksling efter princippet om at kvantitet (bredde) er bedre end kvalitet (målrettethed). Klubben er af den opfattelse, at man bedst udvikler sig ved ikke at følge en bestemt organisation eller instruktør (Shihan, Sensei), men derimod søger at tage lidt fra dem allesammen og så selv sammensætte sin egen karate.

Filosofien i Føllenslev Karate Klub: "En vej i livet, Karate med bred horisont, hvor vilje til læring og udvikling er frem for alt".

Uden tilknytning til Genseiryu[edit]

Klubben såvel som klubbens instruktører hævder at have tilknytning til Genseiryu, ligesom klubbens instruktører hævder at være gradueret til sort bælte i Genseiryu. Samtlige af disse påstande er usande, idet hverken klubben eller klubbens instruktører har nogen som helst tilknytning til Genseiryu, ligesom disse heller aldrig har modtaget undervisning, gennemgået uddannelse eller på anden vis opnået licens til at undervise og/eller graduere på vegne af Genseiryu. (Kilde: Peter Lee, 29. maj 2009, chefinstruktør og præsident for GKIF Europa herunder Danmark).

Shinen-ryu[edit]

Føllenslev Karate Klub, herunder klubbens initiativtager Tom Bjørnestad, udspringer fra Ahcene Bendjazia, der i sin tid assisterede med undervisningen i Budokan på Strøget i København frem til 1989. Ahcene Bendjazia åbnede senere sin egen klub, idet Budokan lukkede. To andre medlemmer fra Budokan, Jess Petersen og Steen Petersen, åbnede i 1974 klubben Genshikan. Tom Bjørnestad fra Føllenslev Karate Klub har en fortid i Genshikan, men endte altså alligevel hos Ahcene Bendjazia i klubben Ahcene Bendjazia´s Copenhagen Karatedo på Jagtvej i København. Det var Yukio Tonegawa der i Budokan stod for karate undervisningen, en karate han navngav Shinen-ryu. Både instruktørerne i Føllenslev Karate Klub og disses tilhørsforhold kan føres direkte tilbage til Shinen-ryu. Ingen af de nævnte klubber, hverken Ahcene Bendjazia, Genshikan eller Føllenslev Karate Klub har noget tilhørsforhold til Genseiryu. De teknikker, kata osv. der trænes i klubben kan føres tilbage til Budokan og betegnes derfor Shinen-ryu. Selvom Føllenslev Karate Klub hævder at være en del af Genseiryu, så er den påstand således usand.

Eksterne Links[edit]

Noter[edit]

  1. Dansk Genseiryu Karate Forbunds nyhedsopslag om optagelse af klubber.