Gladsaxe Karate Klub

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search
Gladsaxe Karate Klub

Gladsaxe Karate Klub blev i 1995 stiftet af Jan Christoffersen.

Ikke del af Genseiryu[edit]

Hverken klubben eller klubbens instruktører har nogensinde haft noget som helst med Genseiryu at gøre, og det giver derfor ikke nogen reel mening, at klubben sammen med Egedal Karate Klub d. 22. oktober 2005 pludselig begyndte at kalde sig for Shinen Gensei-ryu eller gennem hjemmesider, artikler m.m. hævder at være gradueret i Genseiryu.

Stilart[edit]

I klubben trænes der Shinen-ryu, men fra starten af 1995 og frem til oktober 2005 hævdede man i klubben at træne Genseiryu. På klubbens hjemmeside kunne man d. 22. oktober 2005 pludselig læse følgende: "I Gladsaxe Karate Klub træner vi stilarten Shinen Gensei-ryu. Stilarten har sine rødder i Gensei-ryu, som blev skabt/grundlagt af den nu afdøde mester Sensei Seiken Shukumine (1925-2001). Shinen Gensei-ryu er sammensat af Shinen-ryu og Gensei-ryu, som kom til Danmark i 1960erne, og den del af Gensei-ryu som i de efterfølgende år blev introduceret til Danmark. Vores træning er sammensat af kihon, kata og kumite. Vi lægger stor vægt på at træne den del af stilarten som tidligt blev indført i Danmark, og er en af de klubber som blandt andet træner de oprindelige grund kataer, Ten-i, Chi-i , Jen-i og Sansai no kata, som udgør kernen i stilarten. Et yderligere kendetegnet for stilarten er shi-ho waza(4 retninger), og happo waza(8 retninger) teknikkerne, som vi træner i alle grundformerne og avancerede kombinationer. Størstedelen af vores pensum oprinder fra rødderne som blev indført i 1960erne". Shinen Gensei-ryu, der blev navngivet af Jan Christoffersen er en "blandet landhandel" sammensat af flere forskellige stilarter. Den primære stilart er Shotokan. Selvom klubben hævder at træne det såkaldte "Shinen Gensei-ryu", så er klubben udsprunget af Shinen-ryu, idet klubbens chefinstruktør Jan Christoffersen er elev af Ahcene Bendjazia, der trænede og underviste i Shinen-ryu i Budokan på Strøget. Jan Christoffersen har også trænet hos Jackie Moos.

Instruktører[edit]

Jan Christoffersen hævdede i 1999 pludselig på sin hjemmeside, at han var blevet gradueret 4.dan efter en meget hård graduering i Sverige. Ved nærmere undersøgelse lykkedes det dog ikke at finde frem til, hvem der skulle have gradueret ham. Ved henvendelse via e-mail direkte til Jan Christoffersen, blev spørgsmål herom blot ignoreret. Det må derfor formodes, at han graduerede sig selv. I forbindelse med ændringen af stilartens navn til Shinen Gensei-ryu, fik Jan Christoffersen med hjælp fra ledelsen i Dansk Karate Forbund pludseligt tildelt graden 5.dan. Graden blev først registreret i Dansk Karate Forbund og med Dansk Karate Forbunds hjælp efterfølgende også i World Karate Federation. Der er flere krav som skal være opfyldt, før en grad kan erhverves i Dansk Karate Forbund og i World Karate Federation. Et af kravene er bl.a., at man først skal være gradueret i sin egen stilart (f.eks. Genseiryu, som Jan Christoffersen jo i 2005 hævdede at have trænet og undervist i). Jan Christoffersen var og er stadig ikke gradueret i Genseiryu. Med hjælp fra Dansk Karate Forbunds ledelse, fik Jan Christoffersen alligevel tildelt 5.dan fra World Karate Federation. Denne grad er i bedste fald intet værd, idet Jan Christoffersen aldrig har opnået graden gennem flid og hård træning. Graden blev uden tvivl foræret til Jan Christoffersen som tak for flere års loyalitet til den tidligere korrupte ledelse i Dansk Karate Forbund. Der blev aldrig afholdt en regulær graduering i denne forbindelse.

Jan Christoffersen[edit]

Gradueringer

  • Gradueret 1.dan i Shinen-ryu d.
  • Gradueret 2.dan i Shinen-ryu d.
  • Gradueret 3.dan i Shinen-ryu d.
  • Gradueret 4.dan i Shinen-ryu d. ???? af ????? i september 1999. kilde: Gladsaxe Karate Klub's hjemmeside.
  • Gradueret 5.dan i ??? d. november/december 2005 (administrativt tildelt af Dansk Karate Forbund/World Karate Federation uden at der blev afholdt en graduering). kilde: Gladsaxe Karate Klub's hjemmeside fredag d. 9. december 2005.