Yoriko Kudo

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search

Yoriko Kudo, datter af Seiken Shukumine og Kazuko Shukumine.

Yoriko Kudo overtog ansvaret for Taido i 2010.